A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar-szlovák határmenti térségek közös fejlesztését célozza meg.

A program küldetése, hogy javítsa a magyar-szlovák határtérség integrációját gazdasági, humán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból.

Az Európai Unió pénzügyi segítségével megkísérelje elősegíteni közös helyi és térségi határon átnyúló kezdeményezések felszínre kerülését.

A magyar-szlovák határegység számos területen kínál együttműködési lehetőséget az integrált fejlesztéshez, de ehhez meg kell teremteni az együttműködés kulcsfeltételeit, és ösztönözni kell a térségi szereplők közötti együttműködések kezdeményezését is.